Grad
Zadar

Zadar je grad i luka u sjevernoj Dalmaciji i sjedište je Zadarske županije. Prema broju stanovnika, Zadar je po veličini peti grad u Hrvatskoj, a drugi u Dalmaciji. Zahvaljujući svojem geografskom položaju, blizini hrvatskih nacionalnih parkova Paklenice, Krke, Plitvičkih jezera i Kornata, te mnoštva otoka, Zadar je poznati turistički grad. Zadarski arhipelag uključuje veći dio otoka Paga s još 16 naseljenih od kojih su najveći Ugljan, Pašman, Silba, Veli Iž, Rava, Molat i Dugi otok te i 118 manjih otočića .
Povijesna jezgra na poluotoku ima vrlo bogatu kulturno-umjetničku baštinu. Naseljen je od davnina, a stari grad na poluotoku potječe još od Rimljana. Uspostavom rimske vlasti grad se urbanizirao prema rimskim načelima pa tako i danas možemo vidjeti ostatke foruma, slavoluka, amfiteatar i akvedukt. Brojne su znamenitosti koje se mogu vidjeti u Zadru, a od mnoštva treba izdvojiti crkvu Svetog Donata, koja je izgrađena u 9. stoljeću prema uzoru na crkvu San Vitale u Ravenni i dvorsku kapelu Karla Velikog u Aachenu, a zbog svoje akustičnosti u njoj se i danas održavaju koncerti klasične glazbe, katedralu Svete Stošije koja je najveća katedrala u Dalmaciji, forum koji je naziv glavnog trga na kojemu se oduvijek odvijao javni život, Kalelarga ili Široka ulica koja je glavna i najpoznatija zadarska ulica.

Ono po čemu je Zadar osobito atraktivan su svjetski poznate Morske orgulje, a čine ih orgulje kojima zvuk nastaje pod utjecajem morskih valova te plime i oseke. Za Zadar se kaže da ima najljepši zalazak sunca na svijetu pa je zato u neposrednoj blizini Morskih orgulja napravljen Pozdrav suncu, moderna instalacija sastavljena od 300 staklenih ploča koje tokom dana prikupljaju energiju sunca i pretvara u električnu energiju koja svijetli tokom noći u ritmu valova i zvukova morskih orgulja.

Zadar je poznat i kao grad maraskina, likera proizvedenog od višnje maraske kojega su pili Casanova, Napoleon, Hitchock i Baudelaire, košarke i novinarskog izdavaštva gdje su tiskane prve novine na hrvatskom jeziku, Kraljski Dalmatin 1806. godine., a u Zadru je osnovano prvo hrvatsko sveučilište 1396. godine na hrvatskom tlu.

Autorica teksta, Matea Jurica mag.oec

 INTERNETSKE STRANICE

 https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=66647, pristup ostvaren dana 26.11.2020.

 https://www.grad-zadar.hr/urbano-podrucje-zadar-1052/, pristup ostvaren dana 26.11.2020.

 https://zadar.travel/hr/aktivnosti/izleti/, pristup ostvaren dana 26.11.2020.

 Travirka, Antun, Zadar: povijest, kultura, umjetnička baština, Forum Zadar, 1998.,

 https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=66647, pristup ostvaren dana 26.11.2020.

 Šimunić, Roberta, Upoznaj Hrvatsku: vodič za djecu, Foma, Zagreb, 2014., 64.

 https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=66647, pristup ostvaren dana 26.11.2020.

 Kostanjevac, Davor, Put kroz Hrvatsku: riznica znanja o našoj domovini, Naklada Cvrčak, 2018., 25.

 https://benediktinke-zadar.com/grad-zadar/hrvatska/katedrala-sv.-stosije, pristup ostvaren dana 26.11.2020.

 https://benediktinke-zadar.com/grad-zadar/hrvatska/forum, pristup ostvaren dana 26.11.2020.

 Šimunić, Roberta, Upoznaj Hrvatsku: vodič za djecu, Foma, Zagreb, 2014., 66.

 https://zadar.travel/hr/atrakcije/atrakcije/morske-orgulje, pristup ostvaren dana 26.11.2020.

 Šimunić, Roberta, Upoznaj Hrvatsku: vodič za djecu, Foma, Zagreb, 2014., 66.

 Kostanjevac, Davor, Put kroz Hrvatsku: riznica znanja o našoj domovini, Naklada Cvrčak, 2018., 25.

 Šimunić, Roberta, Upoznaj Hrvatsku: vodič za djecu, Foma, Zagreb, 2014., 64.