Nacionalni park Kornati

Kornati ili Kornatski otoci skupina su otoka u Jadranskome moru, a sastoje se od 89 otoka, otočića i hridi u moru na ukupnoj površini od 216,78 km2. Najrazvedenija su otočna skupina u Jadranskome moru, a uključuje 12% svih otoka hrvatskog Jadrana. Otoci se protežu između Dugog otoka, otoka Žirja, otoka Pašmana, Vrgade i Murtera. Ime su dobili po najvećem otoku Kornatu, koji je prema popisu stanovništva iz 2011. imao 21 stanovnika, a ostali su otoci nenaseljeni. Prosječna površina kornatskog otoka iznosi tek 0,47 km2, a samo na otoke Kornat i Žut otpada 70% ukupne kopnene površine. Samo je 9 otoka Kornatskog arhipelaga veće od 1 km2.

Veći dio Kornatskog akvatorija obuhvaća nacionalni park Kornati koji je zbog svoje izuzetne ljepote krajolika i bogatog morskog ekosustava 1980. godine proglašen nacionalnim parkom.

Kornati su nekada bili prekriveni šumom crnike koju su kroz stoljeća ljudi pretvorili u obradive površine i pašnjake zbog bavljenja stočarstvom što je rezultiralo pretvaranjem otoka u kamenjar. Osobitost Kornata je mnoštvo suhozida, kamenih ograda koje su gradili ljudi kako bi ogradili pašnjake i kako ovce ne bi prelazile na tuđe posjede.

Kornati su nekada bili prekriveni šumom crnike koju su kroz stoljeća ljudi pretvorili u obradive površine i pašnjake zbog bavljenja stočarstvom što je rezultiralo pretvaranjem otoka u kamenjar. Osobitost Kornata je mnoštvo suhozida, kamenih ograda koje su gradili ljudi kako bi ogradili pašnjake i kako ovce ne bi prelazile na tuđe posjede.

Autorica teksta, Matea Jurica mag.oec

Fotografije: www.kornati.hr

 

 

INTERNETSKE STRANICE

https://enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33211, pristup ostvaren dana 30.11.2020.

https://www.parkovihrvatske.hr/nacionalni-park-kornati, pristup ostvaren dana 30.11.2020.

http://www.np-kornati.hr/hr/o-parku/popis-otoka, pristup ostvaren dana 30.11.2020.

https://enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33211, pristup ostvaren dana 30.11.2020.

http://www.np-kornati.hr/hr/o-parku/popis-otoka, pristup ostvaren dana 30.11.2020.

https://www.parkovihrvatske.hr/nacionalni-park-kornati, pristup ostvaren dana 30.11.2020.